Psk. Duygu Gür

DIR Floortime ve Psikogelişimsel Müdahale

Duygu Gür Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur.  2011 senesinde gölge öğretmen olarak başladığı çalışma hayatında farklı gelişim özelliği gösteren çocuklarla çalışmayı tercih ederek bu alanda eğitimler alıp uzmanlaşmıştır.

2012 yılında ABA uzmanı Nick Nükte Altıkulaç’tan ABA eğitimi almıştır.

1,5 yıl boyunca DIR Floortime seans gözlemi ve süpervizyon eşliğinde uygulamalar yapmış ardından Türkiye’de ilk defa açılan DIR Floortime 101 eğitiminin ilk grubunda yer almış aynı şekilde 201 ve 202 kurslarını da tamamlamıştır. O.T. DIR Floortime Eğitimcisi Rosemary White ve Uzm. Dkt., DIR Floortime Eğitimcisi Michele Ricamato’dan süpervizyon almış ve klinik gözlemde bulunmuştur. 2019 Mayıs ayında ICDL tarafından verilen DIR Floortime 203 eğitiminin Türkiye’de açılan ilk grubunu tamamlayıp ileri seviye Floortime uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır. Böylelikle DIR Floortime prensipleri ile ailelere koçluk yapma yetkisine de sahip olmuştur. 2020 Mayıs ayında Doç. Dr. Vahdet Görmez tarafından, Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin düzenlediği seksen saatlik Çocuk Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimin tamamlamıştır. Bu eğitim sonrasında çalışma alanlarının içine çocuk ve ergenlerde depresyon, anksiyete bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, özgül fobi, panik bozukluk, öfke kontrolü dahil olmuştur.

2020 Eylül ayında Marscahk Etkileşim Methodu ve Theraplay Oyun ve Aile Terapisi eğitimine katılmıştır. Bu eğitim sonrasında bağlanma temelli travmalarla çalışmaya başlamış, ebeveyne oyuncu bir biçimde bağ kurmak, empatik tutumla yanıt vermek, sağlıklı bağlanmayı olumlu yönde desteklemeyi öğretmek konularında yardımcı olmayı hedefleyen çalışmalar yapmaya başlamıştır.


Çalışma alanları: Otizm, Yaygın Gelişimsel Gerilik, Down Sendromu, Williams Sendromu, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Disleksi ve diğer öğrenme güçlükleri,  Çocuk ve Ergenlerde Depresyon, Anksiyete Bozuklukları, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Sosyal Fobi, Özgül Fobi, Panik Bozukluk, Öfke Kontrolü, Bağlanma Teorisinin Klinik Uygulamalarıi Özdüzenleme, Özgüven, Davranış problemleri.

Merkezimizde aşağıdaki çalışmaları sürdürmektedir:

Psikogelişimsel müdahale: ( OÇİDEP, Portage, Küçük Adımlar, YES müfredatlarını kullanarak)

DIR Floortime

Çocuk değerlendirme testleri: Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Benton, Peabody, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Bir Ev Bir Ağaç Çiz Testi, Denver 2 testi

Gölge öğretmen süpervizyonu, ev programlarının yapılması ve yönlendirilmesi.

Okul gözlemi ve kaynaştırma destek programının uygulanması.

Mem uygulaması ve Theraplay.

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Seminerler


Theraplay Oyun Terapisi ve MEM Eğitimi: Uzman Psk. Eğitmen Aslı Candan Kodalak (Eylül 2020, İstanbul)

Çocuk Ergen Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi: Doç. Dr. Vahdet Görmez (Aralık 2019 – Mayıs 2020, İstanbul)

DIR Floortime 203: DIR Floortime Eğitimcisi Çiğdem Ergül M.S. (Mayıs 2019, İstanbul)

Türkçe Prep Uygulayıcı Eğitimi: Akademi Disleksi Eğitim Koordinatörü Mine Gür ( 23 Şubat 2019, İstanbul)

Deneyimsel Oyun Teraspisi Eğitimi: Psk. Nilüfer Devecigil (29-30  Eylül 2018, istanbul)

DIR Floortime 202:    DIR Floortime Eğitimcisi Çiğdem Ergül M.S. (Mayıs 2017, İstanbul)

Klinik Supervizyon: Uzm. Dkt., DIR Floortime Eğitimcisi Michele Ricamato ( Şubat-Temmuz 2016, İzmir)

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdehale Programı: Yrd. Doç. Dr. İbrahim H. Diken (Mart, 2016, İzmir)

Gelişimsel Bireyselleştirilmiş ve ilişki Temelli Yöntem:  OT. DIR Floortime Eğitimcisi Rosemary White,   Klinik gözlem, supervizyon ve eğitim ( Nisan 2016, İzmir)

Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Kaynaştırma Programı    Çerçevesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Hazırlanması:  Uzm. Psk. Yeliz Şık Çifçi (Ekim 2015, İstanbul)

DIR Floortime Temel Düzey (201): DIR Flooritme Eğitimcisi Çiğdem Ergül M.S. (Nisan-Temmuz 2015, İstanbul)

Konya Otizm Günleri / Necmettin Erbakan Ün. (Kasım,2013)

Davranış Analizi Eğitimi: Prof. Dr. Elif Tekin İftar

Otizmde Aile ile Çalışmak, workshop: Prof. Klin. Psk. Maria Teresa Sindelar

Çocuklarda Erken Müdahale ve Erken Müdahalede Ebeveyn /    Bakıcı Katılımının Artırılması: Dr. Louis M. Rosetti (Haziran,2013 istanbul)

Improving Speech and Language, Oral Motor Skills and   Behaviour using Sensory Functions, CronioSacral and Reflexes  workshop: Bobi Wade, SLP, M.A.T/ (Haziran,2013 İstanbul)

6. Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu/ Boğaziçi Ün. “Gelişim Sürecinde İlişkisellik”(Mayıs 2013, İstanbul)

Okul Öncesi Çocuklarda Gelişim Tarama Testleri Eğitimi: Uzm. Psk. Çağla Tuba Dortluoğlu (Mayıs 2013, İstabul) 

Introduction to DIR Floortime: DIR Floortime Eğitimcisi Çiğdem Ergül M.S.( Nisan 2013, İstanbul)

ABA Terapi Eğitimi: ABA Uzmanı Nick Nükte Altıkulaç ( Ekim 2012, İstanbul)