Pediatrik Fizyoterapi

Çeşitli yaralanma, hastalık, gelişimsel gecikmeler ile engele sahip olan çocukların ve genç yetişkinlerin değerlendirilmesini ve rehabilitasyonunu içerir. Pediatrik terapistin rolü, her çocuğun maksimum potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve evde, okulda, toplumda aktif katılımı teşvik etmek için çocukla ve aileleriyle çalışmaktır. Fizyoterapi, düzgün dizilim, postüral stabiliteyi destekleme, düzgün mobilite, oturma, emekleme, transfer hareketleri, ayakta durma ve yürüme gibi motor yetenekleri geliştirecek şekilde temellendirilir. Hareket işlev bozukluğu ve motor beceri ile ilgili birçok çocukluk çağı hastalığı vardır. Bunlar arasında; Serebral palsi, Spina bifida, Genetik sendromlar, Kas distrofisi ve ilgili bozukluklar, omurilik yaralanmaları örnek gösterilebilir.