PREP Okumayı Geliştirme Programı

PREP okuma, kodlama (harfleme) ve anlamada problem yaşayan ilkokul çağı çocukları için Prof. J. P.
Das tarafından geliştirilmiş, Pass Teorisinin eş zamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir
okumayı geliştirme programıdır. Okuma için bu iki bu kısmın geliştirilmesi gerekmektedir. Okumayı ilk
öğrenme döneminde ardıl işlem etkinken, okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı işlem becerileri
ile bağlantılı olduğu görülmüştür.

PREP ‘in açılımı PASS Reading Enhancement Program’dır. ( Pass Okumayı Geliştirme Programı) Bu
program okuma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen seviyede okuma yapamayan
çocuklar için uygundur.

Prep kelime okuma becerilerini doğrudan öğretmekten kaçınırken okumanın temelini oluşturan bilgi
işleme stratejilerini geliştirir. Bu yöntem çocukların tüme varım stratejilerini tümden gelim
stratejilerinden daha kolay öğrendikleri varsayımını temel alarak oluşturulmuştur. (Carlson & Das,
1996)

Dikkat ve planlama, programdaki görevlerin önemli yanlarıdır. Her görevi yerine getirebilmek için
dikkat gerekmektedir. Çocukları her görev esnasında ve sonrasında stratejilerini ve çözümlerini
tartışmaya teşvik ederek planlama becerisinin gelişmesi hedeflenmektedir.