Psikogelişimsel Müdahale

Erken dönemde tanılamanın ve müdahalenin önemini bilerek, öncelikle her çocuk kendine uygun testlerle değerlendirilip çocuğun gelişimsel seviyesi tespit edilir. Her çocuk için kendi gelişim seviyesinde, bireysel farklılıkları göz önüne alınarak yapılan programı doğrultusunda gelişimsel hedefler yakın ve uzun dönemli olarak planlanır. Nihai hedef çocuğu yaşıtları ile aynı bilişsel, duygusal ve davranışsal seviyeye ulaştırıp, çocuğun gelişimsel desteğe ihtiyacı kalmadığı, yaşıtlarının becerilerine sahip olduğu seviyeye gelindiğinde çalışmaları sonlandırmaktır. Bu hedeflere ulaşabilmek için ABA (uygulamalı davranış analizi) yöntemi kullanılır.

Yapılan çalışmalara aile katılımının önemi aileyle paylaşılır ve evde sürdürülebilir olması için ev programları hazırlanır. Gerek görülen durumlarda gölge öğretmen bulunması ve yönlendirilmesinde aileye destek hizmeti verilir. Gölge öğretmen süpervizyonu sağlanır.